top of page
woman in blue jacket

Konsult & Coachning

Som konsult har jag ett brett nätverk inom kultursektorn som jag har använt mig av i mitt professionella arbete. Nu senast för Region Västerbotten där uppdraget var att ta fram underlag till ett nationellt råd för design och kultur. 

 

”Fransesca Quartay har på mitt uppdrag arbetat med framtagandet av idéskisser och lett nomineringsarbetet i skapandet av Arctic Design Council (Rådet för Arktisk Design), som är direkt kopplat till den nordliga noden för Gestaltande Livsmiljö. 

De insatser som Fransesca gjort i mitt uppdrag har varit avgörande för att få rådet att ta form och för att skapa grund för det arbete som nu tar vid. Jag vill förutom den kompetens och förankring som Fransesca har, särskilt framhålla den otroliga kraft och hängivenhet som hon uppvisat i vårt samarbete. Kombinationen av vision och precision har utmanat mina tankar och bidragit till ett resultat som vida överstiger de förväntningar jag normalt har i ett konsultuppdrag. Vårt samarbete vill jag definitivt ska fortsätta!”

 

Jonas Lundström 
Chef näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten

 

Som ledare har jag gått två ledarskapskurser, varit VD i 9 år samt handlett och coachat andra chefer. Coaching handlar om att inspirera dig att hitta dina egna lösningar på problemet, genom att uppmuntra och stötta dig, men också få dig att se bortom den omedelbara situationen genom att ställa "tuffa" frågor.

 

Som coach är jag kanske lite ovanlig i det att jag inte är främmande för att dela med mig av mina egna brister och de utmaningar jag själv haft för att klargöra något. Ledarskap är svårt, men också väldigt roligt. Om du är redo för en förändring lovar jag vara ett ärligt stöd och tillfällen för många skratt.

Fransesca har med sin värme, energi och erfarenhet stöttat och lyft mig. Hon är klarsynt, rak, orädd och streetsmart. I frågor som varit viktiga för mig som normer och att vara kvinna i ledarskapsroll har det varit ovärderligt att prata med henne om och samtalen har gett tyngd i mina val framåt.

Christine Hemdal Sandling

Vice kulturchef, Region Norrbotten

bottom of page